ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
แบบกรุงเทพ 115
<ดูรูปใหญ่>

แบบกรุงเทพ 115

ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป

คุณประโยชน์

 1. ให้ผลตอบแทนการออมเงินที่สูงแปรผันตามค่าเบี้ย และเงินสมนาคุณ 2 ต่อ
  "แถมฟรี" ความคุ้มครองชีวิตสูง
  เบี้ยประกันที่สามารถทำได้ขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท/เดือน 
  เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000/ปี 
  และไม่เสียภาษีจากผลตอบแทน
  สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพ,โรคร้าย,อุบัติเหตุ,ชดเชยเพิ่มได้ในวงเงินที่สูง
  กรณีทุพพลภาพ ยกเว้นการชำระเบี้ย แต่ยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามสัญญา

  ผลประโยชน์และความคุ้มครอง :

 2. 1. เงินจ่ายคืนพิเศษปีที่ 1-10 ปีละ 10% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระในแต่ละปี(จะถูกสะสมไว้กับบริษัท)
  2. รับเงินจ่ายคืนเพิ่มพิเศษเพิ่มอีก 50% ของเงินจ่ายคืนพิเศษสะสม หรือเทียบเท่ากับ 5% ของเบี้ยชีวิตสะสม
  ที่ชำระแล้วเมื่อครบ 15 ปี หรือเสียชีวิต 
  3. ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาประกัน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้า
  ตารางกรมธรรม์พร้อมเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมของสัญญาประกันชีวิต (ไม่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยเพิ่ม
  พิเศษ)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.