ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 
 
แผนคริสตัล
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนคริสตัลได้สรรสร้างแผนความคุ้มครอง สำหรับคุณและครอบครัวที่คุณรัก 
ด้วยผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จ่ายเป็นก้อนต่อปี ไม่จำกัดวงเงิน
สูงสุด จ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามผลประโยชน์ต่อปีที่คุณเลือก ขั้นตอนการ
สมัครไม่ยุ่งยาก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
สำหรับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน ด้วยวงเงินคุ้มครองตั้งแต
่ 200,000 บาท ถึง 600,000 บาทต่อปี ตามผลประโยชน์ค่าห้องที่คุณต้องการ
โดยไม่ได้กำหนดวงเงินสูงสุดของค่าแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นค่าแพทย์เยี่ยมไข้
หรือค่าแพทย์ผ่าตัด รวมถึค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา,
ค่าทำแผล โดยบูพาจะให้ความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ แผนคริสตัลให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการล้างไต
,การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และการปลูกถ่ายไขกระดูกเพิ่มเติมอีกด้วย

ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้
แผนคริสตัลจึงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
และมีข้อจำกัดเรื่องสถานพยาบาลที่ให้ความคุ้มครอง โดยจะไม่คุ้มครองค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 

 

 
 
  
 
 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.