ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 
 
แผนเอ็กซ์ตร้าแคร์
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนความคุ้มครองสุขภาพ บูพา เอ็กซ์ตร้า
แคร์ถูกออกแบบเพื่อเติมเต็มวงเงินคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณมีอยูู่่จาก
สวัสดิการของบริษัท ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ซึ่งอาจมีวงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป แผนประกันสุขภาพบูพา
เอ็กซ์ตร้า แคร์ ยังช่วยให้คุณหมดความกังวลใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับ
โรคร้ายแรง คุณจึงรู้สึกอุ่นใจได้เสมอหากคุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความรับผิดชอบส่วนแรกที่คุณเลือกไว้ บูพา เอ็กซ์ตร้า
แคร์ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 80%
โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละแผนที่กำหนดไว้สำหรับการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจากสาเหตุเดียวกัน ด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำ
แต่ให้ความคุ้มครองสูง คุณจึงรู้สึกอุ่นใจได้เสมอหากคุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 
 
  
 
 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.