ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 

ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์  การทำงาน

 


ชื่อ                 นายพิเชษฐ์   กวีชัย

คุณวุฒิทางอาชีพ/ความภูมิใจ

1. เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
2.ได้รับคุณวุฒิ  LUTCF  จาก  THE  AMERICAN  COLLEGE
3.เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนระดับ 1 (กลต.)

4.เป็นผู้บริหารดีเด่น  TOP  100  ปี  2543-ปัจจุบัน  (11ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน
                                  ผู้จัดการภาค 2 (ส)
ที่ทำงาน
                               บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
                               23/115-121  รอยัลซิตี้อเวนิว  ถ.  พระราม 9 
                               เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310

                               โทร 02-777-8888  ต่อ 8786 โทรสาร 02-777-8785 มือถือ 084-6593443 

 

<อ่านต่อทั่งหมด>

 


 

ชื่อ       นางสาวสุวรรณี  แจ่มสว่าง

คติประจำใจ                                                       
                                         “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

ตำแหน่งปัจจุบัน                                               
                                           ตัวแทนอาวุโส

คุณวุฒิทางอาชีพ/ความภูมิใจ                          -                             

                                     เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตตลอดชีพ

  • ได้รับคุณวุฒิ  LUTCF  จาก  The  American  College
  •  เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนระดับ 1 (กลต.)
  •  เป็นตัวแทน IQA 11 ปีต่อเนื่อง และตัวแทน TNQA 10 ปีต่อเนื่อง

 

 

 

<อ่านต่อทั่งหมด>

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.