ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 

ตำแหน่งงานว่าง

นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/การใช้คอมพิวเตอร์
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 6. สามารถเลือกทำงานได้ทั้งแบบ  Part  time 
  หรือแบบ  Full  time  ก็ได้

อัตรา     หลายอัตรา
เงินเดือน      ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับความสามารถ
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่  อาร์ซีเอ 
ถนนพระราม 9  หรือออกนอกสถานที่แล้วแต่กรณี

เลขานุการ


คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. การศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปี
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  ประสานงาน
 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

อัตรา         2  อัตรา
เงินเดือน    ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่  อาร์ซีเอ  ถนนพระราม 9


 

ตัวแทนประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร   มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 6. สามารถเลือกทำงานได้ทั้งแบบ  Part  time 
  หรือแบบ  Full  time  ก็ได้

อัตรา     หลายอัตรา
เงินเดือน      ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับความสามารถ
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่  อาร์ซีเอ  ถนนพระราม 9 
หรือออกนอกสถานที่แล้วแต่กรณี

วิธีการสมัคร

 1.  ติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ 
  คุณสุวรรณี  แจ่มสว่าง   

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ชั้น 7  
สำนักงานใหญ่  อาร์ซีเอ  ถนนพระราม 9 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

 1. สมัครทางอีเมล์   ส่งประวัติ  รูปถ่าย 
  เอกสารประกอบการสมัครงาน  เบอร์ติดต่อ   มาที่

 s_jamsavang@hotmail.com

 1. สมัครทางไปรษณีย์  ส่งประวัติ  รูปถ่าย 
  พร้อมเอกสารการสมัครงานถึง  คุณสุวรรณี  แจ่มสว่าง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ชั้น 7   สำนักงานใหญ่ 
อาร์ซีเอ  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.