ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 
 
แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนประกันสุขภาพรายบุคคลของบูพา ให้ผลประโยชน์สูงสุดด้วยอัตราเบี้ยประกัน
ต่ำเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 10 บาท และให้ความคุ้มครองสุขภาพทั่วโลก คุณสามารถเลือก
แผนความคุ้มครองได้อย่างอิสระถึง 4 แผนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ได้แก่
แผนแซฟไฟร์ 08, แผนรูบี้ 08, แผนเอมเมอรัลด์ 08,และแผนไดมอนด์08ซึ่ง
ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างคุ้มค่า
ในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
และเพื่อให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม
สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) โดยบูพาจะจ่ายชดเชย
เพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณี
คนไข้ใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในแต่ละแผนที่เลือก นอกจากนี้แผนประกันสุขภาพรายบุคคลทุกแผนยัง
ให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในส่วนของคนไข้นอก สูติกรรม และ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

 
 
  
 
 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.