ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 
 
แผนซันชายน์
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนประกันสุขภาพแบบซันไชน์
เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภาย
ในระยะเวลา 6 เดือนและกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะสั้นๆ 
บูพา จะช่วยให้ท่านอุ่นใจและคลายกังวลได้ ด้วยวงเงินความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยใน
ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
และเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

 

 
 
  
 
 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.