ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ประกันภัยอุบัติเหต :
ป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)
ทำประกัน     ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดคิดย่อมเกิดได้ทุกเมื่อ
เมื่อเกิดอุบัติหนักก็ไม่วิตกกับค่ารักษาพยาบาล
เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับ
กรุงเทพประกันภัยครอบคลุมถึงกรณีเสียชีวิต
และทุพพลภาพด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม |
ทำประกันภัย     ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับองค์กร
คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับองค์กรสำหรับ
สวัสดิการพนักงานตั้งแต่ 20คนขึ้นไป
รับส่วนลดพิเศษ คุ้มครอง
ได้ทั้งชดเชยกรณีเสียชีวิต
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยสุขภาพ :
ป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกาย
ที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยประเภทต่างๆ

ทำประกันภัย    
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ห่วงใยตัวเองจากโรคมะเร็งและค่ารักษาตัวมากมายที่ตามมา
ด้วยประกันมะเร็งที่ราคาคงที่ตลอดไปเมื่อต่ออายุประกัน
มีจุดเด่นที่อนุมัติจ่ายเงินทั้งหมดทันทีเมื่อพบมะเร็งตั้งแต่
ระยะแรกเพื่อความสะดวกต่อการใช้จ่ายดูแล พร้อมรับความเสี่ยง
ของโรคมะเร็งที่กำลังมากขึ้นตั้งแต่วันนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม |
   
ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด 4 โรคคลาสสิค"
โรคภัยใกล้ตัวขึ้นทุกวัน ต้องทำประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด 4 โรคคลาสสิค"
โรคมะเร็ง, โรคไต, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
เริ่มต้นปีละ 580 บาท คุ้มครองรวมสูงสุด 700,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และสบายใจด้วยเงินชดเชยรายเดือน
ต่อเนื่อง 10 เดือน สูงสุด 500,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม |
   
ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน"
คนทำงานใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งจากอุบัติเหตุและ
โรคภัยไข้เจ็บ เพิ่มความอุ่นใจให้การ ใช้ชีวิตของคุณดำเนิน
ไปได้ด้วยความสบายใจ ด้วยการทำประกันภัยสุดคุ้ม
"ชุด มนุษย์เงินเดือน"
ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,370 บาท/ปี และไม่เพิ่มตามอายุ


รายละเอียดเพิ่มเติม
ทำประกัน    
ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลในความบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient)
ของโรงพยาบาล และท่านยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ
รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทำประกันภัย    
ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สำหรับองค์กร
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล
เป็นหลัก แต่ยังสามารถซื้อ
ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาล
เป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น
สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครอง
กับลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถทำ
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้

ทำประกัน    
ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไข้หวัดนก
ประกันภัยที่พร้อมที่ชดเชยเงินให้เมื่อเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อไข้หวัดนกขึ้นภายในวันที่กำหนดนับ
จากวันที่ได้รับการวินิจฉัย เพื่อความสบายใจ
ของบุคคลทั่วไปและ
ผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ปีก


Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.