อยากมีกรมธรรม์ดีๆสักฉบับเป็นของตัวเองหรือยัง

 

 

 

อยากมีกรมธรรม์ดีๆสักฉบับเป็นของตัวเองหรือยัง

  • เพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร ซึ่งปัจจุบันลดลงเรื่อยๆ
  • เพื่อการลงทุน
  • เพื่อชดเชยรายได้ยามนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (เพิ่มเติมอนุสัญญา)
  • เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย (เพิ่มเติมอนุสัญญา)
  • เพื่อทำบุญ
  • เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน (คุ้มธนกิจ)
  • เพื่อตอบแทนคุณ พ่อแม่ (คุ้มทรัพย์ ลูกกตัญญู)
  • เพื่อลดหย่อนภาษี (ปัจจุบันเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนได้ถึง 100,000 บาท)
Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.